Máy quấn lại nhiều lớp nhãn điện tử
  • Máy quấn lại nhãn băng keo nhiều lớp

    Máy quấn lại nhãn băng keo nhiều lớp

    1. Máy quấn lại nhãn dán nhiều lớp dẫn điện của chúng tôi đặc biệt được sử dụng để dán chất thải của băng nhiều loại và nhiều lớp, màng mỏng và giấy phát hành ... v.v ... Nó có độ chính xác định vị dán là ± 0,1mm, có các chức năng mạnh mẽ và hiệu quả hoạt động cao.
    2. Nó có cấu hình máy linh hoạt và bổ sung các chức năng điều chỉnh và điều chỉnh tốc độ bất cứ lúc nào để đáp ứng nhu cầu xử lý ở mức độ lớn nhất. Các bộ phận khác nhau có thể thực hiện điều chỉnh độc lập, điều chỉnh tốc độ và điều chỉnh lực căng, v.v. để vận hành điều khiển thuận tiện.

    Send Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật